Những câu hỏi liên quan tới Vericut

Author
Hi cả nhà.
Với tinh thần học hỏi, em mở topic này để cùng trao đổi và học hỏi thêm về phần mềm Vericut.
Vậy các câu hỏi liên quan tới Vericut mọi người post trong topic này tất cả cùng theo dõi và đóng góp ý kiến nhé.
 
Mình mở hàng trước. Làm sao để khi viết X200 thì vericut hiểu là X0.2?
 
Author
Mình mở hàng trước. Làm sao để khi viết X200 thì vericut hiểu là X0.2?
Mình hướng dẫn ví dụ này cho sẽ hiểu nhé.
1. Từ chương trình NC: X80
upload_2019-10-10_17-2-7.png


2. Trong G-code processing chọn Register - XAxisMotion
upload_2019-10-10_17-2-16.png3. Đặt giá trị Override Value $/2 tương ứng với giá trị X mong muốn (Ở ví dụ này là ½ quãng đường trong file NC. X80 muốn chạy X40)
upload_2019-10-10_17-2-22.png


Kết quả:

Máy chạy giá trị 40 = 80/2.
upload_2019-10-10_17-2-35.png
------------------------------------------------
NTT DATA VIETNAM
Nguyen Quoc Hung (Mr.)
Vericut & Space-E
 
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi. Trong máy CNC khi nhập x200 (không có dấu chấm) thì máy sẽ hiểu là 200 micromet, còn x200. thì máy mới hiểu là 200mm.
còn trong vericut thì khi nhập x200 nó vẫn hiểu là 200mm.
 
Author
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi. Trong máy CNC khi nhập x200 (không có dấu chấm) thì máy sẽ hiểu là 200 micromet, còn x200. thì máy mới hiểu là 200mm.
còn trong vericut thì khi nhập x200 nó vẫn hiểu là 200mm.
À vậy mình hiểu là bạn muốn configure để trong Vericut nếu file NC X200 hiểu X0.2, còn X200. hiểu là X200.
Cái này liên quan tới configure bộ control, mình thì chưa gặp trường hợp này bao giờ.
Nhờ các cao thủ chỉ giùm.
 
À vậy mình hiểu là bạn muốn configure để trong Vericut nếu file NC X200 hiểu X0.2, còn X200. hiểu là X200.
Cái này liên quan tới configure bộ control, mình thì chưa gặp trường hợp này bao giờ.
Nhờ các cao thủ chỉ giùm.
Đúng rồi, tại vì máy CNC thường sẽ hiểu theo kiểu đó.
 
Top