General rollout

le247

New Member
Author
General rollout
Overall group
Scale:
Đặt tỷ lệ tổng thể của texture gỗ.
Axis: Đặt trục cục bộ để căn chỉnh thớ gỗ, X, Y hoặc Z.
Use Scene Units: dùng để tính toán tỷ lệ scale
Roughness: tăng/giảm mức độ nhám của bề mặt
Early Wood group – Gỗ sớm
Color:
Thiết lập màu của lớp gỗ sớm – thường được phát triển vào mùa xuân, có màu nhạt hơn. Sự khác biệt về sắc thái của lớp gỗ sớm và gỗ trễ tạo nên các họa tiết vân gỗ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bản đồ map để xác định màu sắc.
Use Perlin Noise: thêm vào hiệu ứng noise để làm tăng độ chân thật cho lớp gỗ sớm.
Use Groove Roughness: khi kích hoạt sẽ chỉ ảnh hưởng đến độ nhám của lớp gỗ sớm (tối đa bằng 1).
Late Wood group – Gỗ trễ
Power:
Đặt cường độ màu cho gỗ muộn, màu sẫm hơn gỗ sớm (tối đa bằng 4).
Use Color: Cho phép sử dụng một màu cụ thể cho gỗ muộn.
Color: Đặt màu tự động cho lớp gỗ trễ.
Use Perlin Noise: thiêm vào hiệu ứng noise để làm tăng độ chân thật cho lớp gỗ trễ.
Use Bump: khi được kích hoạt sẽ tạo một bump map cho lớp gỗ muộn, cần phải kết nối cổng ra Bump output của Advanced Wood map với cổng vào Bump input của vật liệu tổng thì cài đặt này mới có hiệu lực (tối đa bằng 1).
Global group
Use Diffuse Perlin Noise:
Áp dụng nhiễu Perlin cho màu khuếch tán. Sử dụng cài đặt để thêm các chi tiết rất đẹp vào màu gỗ.
Scale (Z): tỷ lệ kích thước noise (tối đa bằng 1).
Diffuse Lobe Weight: Đặt độ phản xạ khuếch tán của bề mặt gỗ (tối đa bằng 1).
Weights and Ratios rollout
Weights and Ratios group
Fiber Cosine:
khi được kích hoạt sẽ làm các hạt – thớ gỗ ít song song và đều nhau, tạo ra độ nhấp nhô lớn hơn. Để tạo kết quả thực tế hơn, tùy chọn này thường được kích hoạt với Fiber Perlin Noise.
Growth Perlin Noise: Kích hoạt Perlin Noise để làm ngẫu nhiên độ dày của các vòng tăng trưởng.
Late Wood Ratio: thiết lập tỷ lệ gỗ trễ cho mỗi vòng tăng trưởng.
Early Wood Sharpness: Đặt độ sắc nét cho các cạnh của màu gỗ sớm.
Late Wood Sharpness: Đặt độ sắc nét cho các cạnh của màu gỗ muộn.
Ring Thickness: Đặt độ dày cho các vòng tăng trưởng. Giá trị thấp hơn sẽ tạo ra bề mặt hạt mịn hơn trong khi giá trị cao hơn sẽ tạo ra nhiều khoảng trống hơn giữa các hạt.
Vagabonds Shop BMT
Blog Vagabonds
Inventor Nesting
 
Top