Giải pháp NX Mechatronic Concept Design - giảm 30% thời gian thiết kế và phát triển ý tưởng Vietbay Tech Vietbay Tech 691 followers January 5, 2024 O

Author

Giải pháp thiết kế ý tưởng cơ điện tử (NX MCD – Mechatronics Concept Design) của Siemens PLM giúp tăng tốc thiết kế ý tưởng máy móc. Phần mềm cho phép mô hình hóa ý tưởng thiết kế, mô phỏng hoạt động của nhiều thành phần vật lý và các hành vi hoạt động tự động hóa trong các thiết bị cơ điện tử. Giải pháp hỗ trợ cách tiếp cận mới cho thiết kế các tính năng hoạt động của máy. Cung cấp môi trường tính năng để các bộ phận chuyên ngành liên quan có thể tham gia làm việc song song và phối hợp ngay từ giai đoạn phát triển ý tưởng của máy, đồng thời giải pháp cũng cho phép tái sử dụng lại các thiết kế có sẵn.

Quy trình phát triển máy theo truyền thống và quy trình áp dụng giải pháp NX MCD giúp giảm 30% thời gian phát triển ý tưởng mới
NX Mechatronics Concept Designer tạo điều kiện cho sự hợp tác của các bộ phận kỹ thuật bao gồm:

  • Kỹ thuật hệ thống (System Engineering): Theo dõi và quản lý các yêu cầu, mở rộng việc tái sử dụng các thiết kế có sẵn, Tổ chức và quản lý sự các vấn đề phức tạp, định nghĩa các mô đun cơ điện tử, …
  • Thiết kế ý tưởng (concept design): Cho phép tạo và đánh giá các ý tưởng thiết kế thông qua việc thiết lập các mô phỏng hoạt động, đánh giá thời gian, tạo các cảm biến và cơ cấu chấp hành, liên kết các tín hiệu điều khiển, xác định và chỉ định các chi tiết quan trọng trong hệ cơ cấu. Có thể thực hiện trình diễn và mô tả ý tưởng thiết kế cho khách hàng trước khi thực hiện thiết kế chi tiết một cách nhanh chóng và trực quan
  • Thiết kế chi tiết (Detail design): Có thể thay thế các thiết kế chi tiết cho các thành phần thiết kế ý tưởng và tiếp tục mô phỏng, thiết lập các động cơ, so sánh sự thay đổi thiết kế cơ khí (MCAD), thiết kế điện (ECAD), chuẩn bị dữ liệu cho điều hành ảo.

Mô phỏng hoạt động của các thành phần cơ cấu: sau khi mô hình hóa các thành phần cơ cấu, phần mềm NX MCD có thể cho phép người dùng cấu hình các cơ cấu, khớp chuyển động, các thành phần liên kết, nguồn truyền động, định nghĩa các tín hiệu, các hàm điều kiện để tiến hành mô phỏng hoạt động của máy mọc theo thời gian và đánh giá va trạm, kịch bản hoạt động theo thời gian.

Mô hình các thành phần của máy được ảo hóa và mô phỏng
Điều hành ảo (virtual commissioning) quá trình hoạt động của máy móc cho phép khởi động ảo mô hình máy móc mà không cần nguyên mẫu vật lý, mô phỏng hành vi hoạt động của các thành phần cơ cấu máy thông qua các tín hiệu điều khiển PLC, chương trình NC code, Sensor, cơ cấu chấp hành thông qua dó đánh giá cơ cấu, đánh giá chương trình PLC.
Tiếp cận thị trường nhanh hơn bằng cách giảm thời gian phát triển lên đến 30%, Đánh giá nhanh các ý tưởng máy móc trong một môi trường ảo, Tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan như nhà thiết kế cơ khí, điện và tự động hóa, Xây dựng ít nguyên mẫu vật lý hơn.

Chi tiết tại: https://vietbay.com.vn/tong-quan-gi...an-thiet-ke-va-phat-trien-y-tuong-1723-vi.htm
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: sales@vietbay.com.vn
Website: www.vietbay.com.vn www.cadcamcae.vn www.vietbay.edu.vn
#vietbay #nxcadcamcae #nxmcd #mechatronicsconceptdesign #siemensplm
 
Top