Triển Khai Giải Pháp Metalix-CNCKAD

Author
Đào tạo và triển giải pháp từ thiết kế tới sản xuất cho ngành gia công kim loại tấm. Với Kiến Thức-Kinh Nghiệm-Trải nghiệm sẽ giúp khách hàng tối ưu được chi phí, thời gian và nâng cao năng suất.

Cung cấp, Triển Khai, và Đào tạo CAD/CAM/CAE/PLM
Công ty Giải Pháp Kỹ Thuật Hà An
Tel.: 0933772206
Email: ha.nm@outlook.com

#sheetmetal #lasercutting #Haan #solutions #manufacturing
2.jpg
 
Top