Dùng phần mềm nào để vẽ tính toán cán thép như trong hình.

Rooster

New Member
Author
Các cao nhân cho em xin thông tin ạ!
 


Attachments

lddung

Chuyên gia cao cấp
Tính toán, mô phỏng Cán-Lốc tôn có thế dùng phần mềm chuyên dùng là Copra dùng bộ giải lõi của MSC Marc chạy trên nền AutoCAD. MSC Marc thì chính xác và đẳng cấp top thế giới rồi.
 


A

aomori

Các bác ai có bộ cài và thuốc của copra FR không ạ, cho em xin với ạ,
mail: aomori.jp87@gmail.com
 


U

umy

Các cao nhân cho em xin thông tin ạ!
Hỏi xong dông mất! Xin viên hay kỉ seo mà tệ quá vậy ??
Các bác ai có bộ cài và thuốc của copra FR không ạ, cho em xin với ạ,
mail: aomori.jp87@gmail.com
Thử đăng ký vào chùa Tam Chúc mà xin cài và thuốc !!!


COPRA RF Download Free Version (dmInfoCenterStart.exe)
copra-rf.software.informer.com


12.02.2021 — COPRA RF (dmInfoCenterStart.exe). COPRA® RF is THE complete process chain for design and manufacture of optimized rollform tooling
 


Last edited by a moderator:

Rooster

New Member
Author
Hỏi xong dông mất! Xin viên hay kỉ seo mà tệ quá vậy ??


Thử đăng ký vào chùa Tam Chúc mà xin cài và thuốc !!!


COPRA RF Download Free Version (dmInfoCenterStart.exe)
copra-rf.software.informer.com


12.02.2021 — COPRA RF (dmInfoCenterStart.exe). COPRA® RF is THE complete process chain for design and manufacture of optimized rollform tooling
Hỏi xong dông mất! Xin viên hay kỉ seo mà tệ quá vậy ??


Thử đăng ký vào chùa Tam Chúc mà xin cài và thuốc !!!


COPRA RF Download Free Version (dmInfoCenterStart.exe)
copra-rf.software.informer.com


12.02.2021 — COPRA RF (dmInfoCenterStart.exe). COPRA® RF is THE complete process chain for design and manufacture of optimized rollform tooling
Xin lỗi anh! Hôm nay em mới có dịp vào lại trang.
 


Top