K-RDS

K-RDS (Korea R&D Sourcing) agency là đơn vị chuyên giới thiệu và kết nối các nhà cung cấp Hàn Quốc cung ứng công nghệ và sản phẩm tiên tiến made in Korea cho các đối tác tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Birthday
22/4/1982 (Age: 42)

Contact

Địa chỉ
Terra An Hưng

Chữ kí

K-RDS (Korea R&D Sourcing) agency là đơn vị chuyên giới thiệu và kết nối các nhà cung cấp Hàn Quốc cung ứng công nghệ và sản phẩm tiên tiến made in Korea cho các đối tác tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Contact:
Mobile/Zalo: 0384.648.000 (Mr. Đức - Justin Dan)
Email: dmduc.krds@gmail.com

Danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top