minhvan9704

- Shell Tellus (Dầu thủy lực).
- Shell Corena (Dầu nén khí).
- Shell Omala (Dầu bánh răng).
- Shell Turbo (Dầu Turbin).
- Shell Spirax (Dầu hộp số).
- Shell Rimula (Dầu động cơ).
- Mỡ
Shell Gadus v.v...& các loại dầu mỡ công nghiệp khác.
Website
http://yenhung.vn/
Địa điểm
Hà Nội
Giới tính
Nam

Đang theo dõi

Danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

Thành viên đang online

Top