additive manufacturing

 1. WMT

  Giới thiệu Tiêu chuẩn dành cho in 3D kim loại "AM-Additive Manufacturing"

  ASTM phê duyệt và công bố những tiêu chuẩn sau: - Guide for AM – General Principles – Requirements for Purchased AM Parts (ISO/ASTM 52901); - Guidelines for Design for AM (ISO/ASTM 52910); - Specification for AM File Format (AMF) Version 1.2 (originally published as F2915- 11) (EN ISO/ASTM...
 2. WMT

  Giới thiệu Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) - công nghệ tạo phôi vạn năng

  Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Kỹ thuật sản xuất hàn đắp được quan tâm rất nhiều trong công nghiệp bởi khả năng chế tạo những chi tiết kim loại lớn với chi phí thấp và thời gian ngắn. Đây là công nghệ tương đồng với các công nghệ in 3D kim loại dựa trên bột kim loại, điểm khác biệt ở đây...
 3. WMT

  Giới thiệu Scan Xray: Kiểm tra độ xốp và khuyết tật vật liệu kim loại chế tạo bằng in 3D

  Chụp cắt lớp vi tính đã trở thành một phương pháp thử nghiệm và phân tích đánh giá không phá hủy rất ưu việt trong số hóa cũng như kiểm tra khuyết tật của sản phẩm sau sản xuất. Ngoài ra đây cũng là phương pháp hữu hiệu nhằm phục vụ nghiêm cứu các quá trình hình thành vật liệu bằng công nghệ in...
Top