cảm ứng ba chiều

  1. L

    Gestic-công nghệ mới cho ứng dụng cảm ứng ba chiều

    GestIC – công nghệ mới của Microchip hỗ trợ khả năng nhận dạng cử chỉ và cảm ứng không cần tiếp xúc dùng trong các giao diện trực quan – là trái tim của một chuỗi sản phẩm sắp được ra mắt, khởi đầu với chip điều khiển MGC3130. Microchip khẳng định đây là chip cảm biến không gian 3 chiều đầu tiên...
Top