đồng cảm với khách hàng

  1. Meslab Docs

    [MESTV] - Cẩm nang Phát triển Sản phẩm - MES LAB - Chương 2 - Đồng cảm với khách hàng 2022-12-30

    Đồng cảm với khách hàng được nhắc nhiều không chỉ trong đào tạo nhân viên bán hàng hay nhân viên CSKH mà cần được xác định rõ trong các chiến lược marketing, phát triển sản phẩm, thương hiệu. Bởi đây là yếu tố quan trọng khiến khách hàng cảm thấy hài lòng và yêu mến thương hiệu của bạn. Tất...
Top