donggoi

  1. Meslab News

    [Tin ngành] - Lối ra cho doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện môi trường

    Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý, nhập khẩu, sản xuất, thu thuế… đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn. PROPAK VIETNAM 2022 - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU NGÀNH...
Top