indus 4.0

  1. Minh Nguyen 34

    Đâu là những vật liệu phổ biến nhất trong In 3D? (Phần 1)

    Những loại vật liệu hiện hành trong công nghệ in 3D đã có bước phát triển dài kể từ những ngày đầu tiên công nghệ này được ra mắt. Hiện tai, có vô số chủng loại vật liệu khác nhau, với các trạng thái khác nhau được cung cấp (bột, sợi, nhựa resin, hạt, dạng viên…). Các vật liệu đặc biệt thường...
Top