kinh doanh

  1. Minh Nguyen 34

    10 Lý do thất bại trong kinh doanh của bạn

    Doanh nghiệp thất bại không phải chuyện gì quá lạ lùng. Kể cả khi bạn cảm giác rằng mình đang làm rất đúng, nhưng mọi chuyện vẫn không như ý muốn. Thực tế, tỷ lệ một doanh nghiệp có khả năng thành công ngay lập tức tương đối thấp. Đó là lý do tại sao bạn các nhà quản lý thường phải luôn chú ý...
Top