korea npd

  1. K

    Máy lọc không khí Hàn Quốc diệt sạch 99.9% các loại virus

    Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh do sự phát triển của các loại virus ngày càng phức tạp, ngoài tầm kiểm soát của con người. “Nếu có thứ gì đó sẽ sớm giết chết hơn 10 triệu người, thì đó sẽ là một loại virus rất dễ lây lan, chứ không phải chiến tranh.” Bill Gates đã đưa ra lời tiên tri cảnh báo...
  2. T

    Korea NPD - người Hàn Quốc Thiết kế & Phát triển sản phẩm ra sao?

    Topic này được mở để cùng tìm hiểu các công ty Hàn Quốc phát triển một sản phẩm mới theo cách nào. Điều này sẽ giúp soi chiếu để trả lời một phần câu hỏi về sự thành công của các sản phẩm Hàn Quốc. Góc nhìn sẽ là từ nhiều hướng, nhiều ngành. Trước hết, hãy tìm hiểu một vài sự tổng hợp trên các...
Top