korea sourcing

  1. K

    Màng Filcore MF & UF Hàn Quốc

    KRDS kết nối, hợp tác phát triển, tùy biến tích hợp vào sản phẩm công nghệ MF - UF vào sản phẩm. Phát triển các bộ lọc màng sợi rỗng MF & UF hiệu suất cao dựa trên sự kiểm soát chất lượng hoàn hảo. Công nghệ lọc nước MF Màng lọc MF (Micro Filtration) là loại màng vi lọc có kích thước lỗ lọc nhỏ...
  2. K

    Máy lọc không khí Hàn Quốc diệt sạch 99.9% các loại virus

    Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh do sự phát triển của các loại virus ngày càng phức tạp, ngoài tầm kiểm soát của con người. “Nếu có thứ gì đó sẽ sớm giết chết hơn 10 triệu người, thì đó sẽ là một loại virus rất dễ lây lan, chứ không phải chiến tranh.” Bill Gates đã đưa ra lời tiên tri cảnh báo...
Top