mold design

  1. R

    Xin link download HB_mould

    Hi cả nhà! mọi người ai có link download công cụ HB_mould cho mình xin được không. cảm ơn cả nhà!
  2. Promise

    Sự kiện Giải pháp toàn điện của Autodesk dành cho sản phẩm nhựa

    Nội dung sự kiện: 13:30 - 14:00: Đón khách mời 14:00 - 14:20: Phát biểu của Autodesk và VietCAD 14:20 - 14:50: Thiết kế sản phẩm và khuôn nhựa với Inventor Professional 14:50 - 15:00: Tea break 15:00 - 15:30: Mô phỏng và tối ưu hóa sản phẩm nhựa với Autodesk Moldflow 15:30 - 16:00: Gia công...
Top