ntnhan.0705

  1. C

    Chọn động cơ cho bộ truyền vitme đai ốc bi

    Chào mọi người em đang làm đồ án tốt nghiềm máy ép nhựa mini Hiện tại em tính được lực tải lớn nhất tại điểm A là F=200N. Bước vít p=10mm. đường kính ngoài vít 32 modun vítme: vitme TBI 32 bước 10 (SFU3210) mà bây giờ em không biết cách chọn động cơ dựa vào vitme này. anh/chị có thể giúp em...
Top