quane lý xe thông minh

  1. G

    GINA giải pháp giám sát các thiết bị trong khai thác mỏ

    Giới thiêu: Hệ thống GINA (Geographic Information Assistant) là một hệ thống lập bản đồ tiên tiến được thiết kế để tăng cường sự kết nối giữa lực lượng hiện trường và phòng điều khiển.Hệ thống GINA tích hợp nhiều thiết bị khác nhau vào một nền tảng thống nhất cung cấp khả năng nhận biết tình...
Top