radioss

  1. Thinksmart Group

    ALTAIR Radioss- Bài toán Mô phỏng thả rơi quả cầu PlateBall

    1. Khái niệm: Altair Radioss là một giải pháp phân tích hàng đầu để đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm cho các vấn đề phi tuyến tính cao dưới tải trọng động. Được sử dụng trên toàn thế giới trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nó cải thiện khả năng va chạm, an toàn và khả năng sản xuất...
  2. Saturn1990

    Xin hỏi các tạo Slaver/Master set cho edge vs edge contact pair (type 11) trong Radioss 14

    Chào cả nhà, Em đang thực hiện bài toán mô phỏng va chạm có xảy ra edge vs edge contact. Em đọc trong help có thấy ghi là type 11 nhưng không biết cách tạo set id slaver/master như thế nào. Nên chạy toàn báo lỗi. Mong các anh chị chỉ giúp cách. Mô hình của em có vài chỗ mesh bị penetration...
Top