scan xray

  1. WMT

    Giới thiệu Scan Xray: Kiểm tra độ xốp và khuyết tật vật liệu kim loại chế tạo bằng in 3D

    Chụp cắt lớp vi tính đã trở thành một phương pháp thử nghiệm và phân tích đánh giá không phá hủy rất ưu việt trong số hóa cũng như kiểm tra khuyết tật của sản phẩm sau sản xuất. Ngoài ra đây cũng là phương pháp hữu hiệu nhằm phục vụ nghiêm cứu các quá trình hình thành vật liệu bằng công nghệ in...
  2. WMT

    Đánh giá Chụp cắt lớp X quang - công nghệ scan CT 3D và hơn thế nữa

    1. Giới thiệu Chụp cắt lớp vi tính X-quang là một phương pháp nổi tiếng trong chẩn đoán lâm sàng ý tế, soi chiếu đến hình dạng 3D của các bộ phận cơ thể người nhằm phát hiện những tổn thương bên trong cơ thể mà bình thường không thể quan sát được. Với khả năng xuyên qua vật chất, tia X được còn...

Thành viên đang online

Top