secc

  1. Meslab News

    [Tin ngành] - Lối ra cho doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện môi trường

    Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý, nhập khẩu, sản xuất, thu thuế… đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn. PROPAK VIETNAM 2022 - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU NGÀNH...
  2. Meslab News

    [Tin ngành] - Các nhà xuất khẩu thực phẩm kêu gọi phát triển để thâm nhập vào các thị trường lớn

    Các nhà xuất khẩu thực phẩm kêu gọi tiến hóa để khai thác vào các thị trường lớn Vẫn còn tiềm năng chưa được khai thác cho việc Việt Nam xuất khẩu nông sản và thực phẩm sang các thị trường lớn ở Châu Á, Âu và Mỹ, nhưng việc các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao chất lượng sản phẩm của mình...
Top