thermal

  1. N

    Cradle CFD for Emobility & Powerelectronics

    Cradle CFD có thể xử lý nhiều vấn đề mảng Automotive . Nhưng hôm nay chúng ta tập trung vào Emotor & Powerelectronics. A. Electric Motor ( Thermal Management ). I. Problem Statement Bài toán thực tế gặp phải cháy cuộn Stator và các linh kiện cần làm mát. 1. Nhiệt độ tối...
  2. T

    Nhờ hướng dẫn mô phỏng nhiệt trong quá trình cắt

    hiện e đang làm đồ án về đo nhiệt cắt trong quá trình mài. và giờ em đang rất cần mô phỏng lại nhiệt cắt của quá trình này để kiểm nghiệm kết quả đo. có anh chj nào biết về vấn đề này có thể chia sẻ cho e được không ạ?
Top