thietkechetao

  1. V

    Xin tài liệu tham khảo

    Chào các bác ạ! Các bác có ebook quyển Thiết Kế Bánh Vít của tác giả Trần Văn Phong, cho em xin với ạ, thư viện trường em không có vs em không có tiền mua ạ cảm ơn các bác đã quan tâm ạ. Em cần gấp để làm đồ án ạ (please!)
  2. MES LAB

    Vi Thiết kế cho Chế tạo 12

    Bài 12: Thiết kế cho Chế tạo
Top