thiết bị đo

  1. O

    Giới thiệu Thiết bị phòng thí nghiệm Xăng, Dầu, Hóa chất, Dược phẩm.

    THIẾT BỊ PHÂN TÍCH XĂNG DẦU DIESEL, DẦU NHỜN, FO, DẦU THÔ, Dược phẩm, Hóa chất... Máy đo hàm lượng chất thơm BTX, phụ gia MTBE, TAME, DIPE và aceton. Tiêu chuẩn ASTM D4815, D3606- Younglin- Korea Máy đo hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, DO, FO, LPG tự động- Nhật Bản Thiết bị chưng cất tự động...
Top