tránh va trạm

  1. G

    Hệ thống tránh va chạm HxGN MineProtect (HxGN MineProtect Collision Avoidance System)

    Được sử dụng trong hơn 40.000 phương tiện giao thông trên toàn thế giới, Hệ thống tránh va chạm HxGN MineProtect cung cấp khả năng nhận biết cho người vận hành qua hình ảnh 360 độ thông qua bộ thiết bị hiển thị trong cabin và người vận hành trong các mỏ lộ thiên. An toàn là trên hết Những...
Top