ALTAIR 2024

Author
11.jpg
Bản phát hành Altair 2024 bao gồm các cập nhật đáng kể trên nhiều sản phẩm và nền tảng, nâng cao trải nghiệm người dùng, hiệu suất và khả năng tương tác.
HyperWorks 2024
Bộ công cụ HyperWorks đã được nâng cấp đáng kể với các tính năng mới nhằm cải thiện năng suất của người dùng và khả năng xử lý mô hình. Các cải tiến đáng chú ý bao gồm:
  • Giao diện người dùng hiện đại: HyperMesh hiện có giao diện tinh gọn với các thanh ribbon thay thế cho các bảng điều khiển truyền thống, giúp dễ sử dụng và thân thiện hơn.
  • Cải thiện hiệu suất: Khả năng xử lý nhanh hơn, đáp ứng hơn với các mô hình lớn và phức tạp.
  • Tích hợp liền mạch: Tăng cường khả năng tương tác với các hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM) và các công cụ khác trong hệ sinh thái Altair, thúc đẩy sự hợp tác và khả năng truy xuất nguồn gốc tốt hơn (Altair Help) (Default).
Altair Drive 2024
Các cải tiến chính trong Altair Drive bao gồm:
  • Mở rộng khả năng tương thích lưu trữ: Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp lưu trữ hơn, bao gồm Amazon S3, Google Cloud Storage và Oracle Cloud Infrastructure.
  • Xác thực tự động: Quy trình xác thực đơn giản hóa cho Altair Drive Desktop, cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật (Altair Help).
Altair FluxMotor 2024
Phiên bản 2024 của FluxMotor bao gồm các cập nhật nhằm nâng cao khả năng thiết kế động cơ, cung cấp độ chính xác mô phỏng cao hơn và mở rộng các tùy chọn thiết kế cho các máy điện (Altair Community).
Altair Flow Simulator 2024
Flow Simulator đã nhận được các cập nhật để nâng cao các mô phỏng động lực học chất lỏng và quản lý nhiệt, cung cấp khả năng mô hình hóa chính xác và hiệu quả hơn cho các ứng dụng kỹ thuật khác nhau (Altair Community).
Những cập nhật này phản ánh cam kết của Altair trong việc cung cấp các công cụ tiên tiến giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cập nhật này, bạn có thể truy cập các trang sản phẩm và blog cộng đồng của Altair.

Mọi chi tiết xin liên hệ
HA AN TECHNICAL SOLUTION COMPANY LIMITED
Tel.: 093 377 22 06
Email: ha.nm@outlook.com
 
Top