Em cần mua thép Vanadis 4 thép làm dụng cụ, Dao

Author
Dear anh Em.
Em càn thép Vanadis 4 làm dụng cụ dao,
Ai có thông tin Thép này chi tiết và cung cấp gửi em thông tin với ạ.
0396441993 Tuấn
 


Top