Xin hỏi Một số câu hỏi lý thuyết liên quan tới công nghệ CAD/CAE

#1
ae nào biết trả lời hay biết tl nào có những câu như thế này thì up cho mình với. thanks!!!!Câu 8 . Trình bày ma trận ứng suất, hệ tọa độ quay trong CAD/CAE?

Câu 9. Trình bày phương trình cân bằng trong phân tích ứng suất?

Câu 10. Trình bày ma trận biến dạng trong CAD/CAE?

Câu 11. Phân tích mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng?

Câu 12. Trình bày nguyên tắc lấy xấp xỉ trong phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng cho CAD/CAE?

Câu 13. Trình bày sơ đồ tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong CAD/CAE?

Câu 14. Phân tích biến dạng dầm trong CAD/CAE?

Câu 15. Phân tích biến dạng tấm trong CAD/CAE?

Câu 16. Phân tích nguồn gốc sự thay đổi của kết cấu chịu xoắn?

Câu 17. Phân tích kết cấu dầm chịu xoắn?

Câu 18. Phân tích kết cấu tấm chịu xoắn?

Câu 19. Phân tích ma trận độ cứng trong CAD/CAE?

Câu 20. Trình bày kết cấu vỏ tam giác trong CAD/CAE?

Câu 21. Trình bày ma trận biến đổi độ cứng và tải trọng trong CAD/CAE?
 

thanhlh84

Active Member
#2
Ðề: Một số câu hỏi lý thuyết liên quan tới công nghệ CAD/CAE

Mình không rõ khái niệm "Công nghệ CAD/CAE" trong các câu hỏi của bạn???? CAE là khái niệm rất rộng: FEA linear static/dynamic static, Nolinear implicit, nolinear explicit, CFD, MBD....
Nếu nhìn về góc độ FEA linear static, các câu hỏi này khá basic nếu bạn search trên youtube, có cả trăm bài giảng video giải thích cho câu hỏi của bạn.
 
Top