Nguyên lý hoạt động của cơ cấu BR hình tháp và cơ cấu mean

wai

New Member
#2
Bạn đọc cuốn Cơ sở máy công cụ của tác giả Pham Văn Hùng - Nguyễn Phương, ĐH BKHN.
 

Thành viên đang online

Top