[OpenPD] Đăng ký nhận tài liệu FREE về R&D / Phát triển sản phẩm từ Dr. Tuan Tran

Nova

MES LAB Founder
Author
Với mục đích lan toả những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp và công cụ triển khai R&D, Phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp, thông qua chương trình OpenPD của Meslab, tôi sẽ gửi đến cho bạn các tài liệu thuộc phạm vi mà bạn quan tâm trong lĩnh vực này.

Tài liệu này là những nghiên cứu, đúc kết một cách cơ bản, dễ hiểu của tôi & các đồng sự sau nhiều năm nghiên cứu & áp dụng tại Meslab, Nova&Co. cũng như tại các dự án hợp tác, tư vấn R&D, Phát triển sản phẩm với các Tập đoàn thuộc nhiều ngành hàng khác nhau trong nền kinh tế.

Ngành R&D, Phát triển sản phẩm rất rộng, gồm nhiều mảng kiến thức, kỹ năng, cách làm,…khác nhau. Vì thế, tuỳ mỗi người sẽ có mong muốn nhận tài liệu về các khía cạnh khác nhau.

Tôi xin liệt kê bên dưới các mảng, module kiến thức, bạn quan tâm đến mảng nào, xin tick dấu Chọn, để tôi ưu tiên gửi liên quan đến phần đó.

Ngoài ra, những bạn đăng ký thông tin ở đây thì hàng tháng tôi vẫn gửi đều các tài liệu tổng quan thông qua email của bạn.

Xin lưu ý: Chương trình OpenPD là dự án cộng đồng mang tính chia sẻ của Meslab, chúng tôi cung cấp tài liệu và hỗ trợ cơ bản.
Nếu quý bạn cần những sự tham gia sâu hơn như training, coaching, workshop inhouse để giải quyết bài toán cụ thể của mình hoặc tư vấn dự án,…xin vui lòng liên hệ Meslab / Novaco để có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp gửi đề xuất cho bài toán cụ thể của mình.

Link đăng ký nhận tài liệu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsP67Ov5TwnYthwGeGdsRAOWQE0l8n63sjl_A2oKocIEBl1Q/viewform
 

Nova

MES LAB Founder
Author
Meslab và Nova&Co đã gửi tới email của Quý Anh/Chị tài liệu chủ đề đầu tiên:
Làm thế nào thiết kế sản phẩm tối ưu về chi phí, sản xuất, sử dụng.
f58b9ecc-a810-4e8d-a78a-276535d66b7f.jpeg
93ca7764-a8c9-419d-996e-2846992b7ee0.jpeg
db05db32-f436-4116-ab0d-bda14c1719a2.jpeg
 
Top