Simulate at the Speed of Design 2024 - Reduce The Risk And Cost Of Late Design, Manufacturing Changes / Sự kiện online giành cho anh em sản xuất

Author
Tháng 5 này, Altair mình có sự kiện online này có lẽ nhiều anh em làm mảng sản xuất se quan tâm. Nội dung sơ bộ bao gồm:
• Một số bài thuyết trình chuyên sâu từ các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB/SME) của Altair và của đối tác Altair. Chia sẻ hành trình chuyển đổi từ CAD tích hợp hiệu quả mô phỏng CAE, FAE trong quá trình phát triển sản phẩm của họ
• Thiết kế sáng tạo, Phát triển ý tưởng, Tối ưu hóa cấu trúc liên kết hoặc Thiết kế để sản xuất trong Altair® Inspire™.
• Phân tích kết cấu nhanh chóng với Altair SimSolid® cho các bộ phận hoặc các cụm lắp ráp lớn
• Thử nghiệm thả rơi, Nhiệt, CFD, Độ bền mỏi hoặc Phân tích đa trường vật lý kết hợp trong Altair® SimLab®
• Mô phỏng sản xuất với Inspire Cast, Inspire Form, Inspire Mold, Inspire Extrude hoặc Inspire Print 3D.

Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và link đăng ký theo link:
https://events.altair.com/simulate-at-the-speed-of-design-2024/#sponsors

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Tiếng Trung, Hàn, Nhật,...)

SSD 2024 (1).png
SSD 2024 (1).jpg
SSD 2024 (2).png
 
Top