ZW3D 2025 : Translation with Parameter

Author
ZW3D 2025 : Translation with Parameter

ZW3D 2025 giới thiệu tính năng chuyển đổi với tham số mới, được thiết kế để dễ dàng chuyển đổi các tệp tin có tham số.

Link tham khảo; https://fb.watch/saO17Mt2R5/

Tính năng này hỗ trợ việc chuyển đổi các tệp chi tiết, lắp ráp và 2D từ CREO và SolidWorks, kèm theo tham số, giúp chuyển giao mô hình có tham số một cách thuận tiện và cho phép tái sử dụng dữ liệu giữa hai hệ thống phần mềm CAD 3D khác nhau.

Triển khai và đào tạo giải pháp CAD/CAM/CAE/PLM
HA AN TECHNICAL SOLUTION COMPANY LIMITED
Tel.: 093 377 22 06
Email: ha.nm@outlook.com

#sheetmetal #ZWCAD #ZWSOFT #ZW3D #zwcadbro #zwmeshwworks #zwsimem #Haan #solutions #manufacturing #design3d #zwsim #ReverseEngineering #electricaldesign
 
Top