giao trinh

 1. P

  Vi Tài liệu cơ khí chế tạo máy 1

  Tài liệu theo lộ trình cơ bản cho ae tham khảo 1. Cơ khí đại cương http://megaurl.in/zNaV4ig8 2. Đồ họa kỹ thuật http://megaurl.in/DSLG 3. Sức bền vật liệu GT : http://megaurl.in/6odHi9B Slice 1: http://megaurl.in/RvzF5zm SLice 2: http://megaurl.in/cmWTbblO 4. Kỹ thuật đo và...
 2. T

  Giáo trình Công nghệ CNC

  http://www.ziddu.com/download/6287453/CongngheCNC1.pdf.html http://www.ziddu.com/download/6287456/CongngheCNC2.pdf.html http://www.ziddu.com/download/6287451/CongngheCNC3.pdf.html http://www.ziddu.com/download/6287455/CongngheCNC4.pdf.html...
 3. T

  Giáo trình Pro/E

  http://www.ziddu.com/download/6296084/ProEChuong5.pdf.html http://www.ziddu.com/download/6296085/ProEChuong2.pdf.html http://www.ziddu.com/download/6296086/ProEChuong4.pdf.html http://www.ziddu.com/download/6296087/ProEChuong1.pdf.html...
 4. V

  giáo trình

  ai có giáo trình dụng cụ cắt hok pm em cái.
Top