Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu

Công nghệ luyện kim, các kỹ thuật tổng hợp hữu cơ, các kỹ thuật thiêu kết,...
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
4.539
vansau47ct
X
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
4.336
binhto
E
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.697
X
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
8.300
Liễu Ngân Đình
H
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
4.884
hagiang
Q
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
6.020
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
10.204
M
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
5.366
vinhhung
H
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
4.796
hien nhon
B
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
4.385
binh_Ctm_bkhn_47
Top