big font

  1. B

    Font Trong AutoCad - Bigfont và Font Xược

    Khi AutoCad còn ở thời kỳ R12, R14 ở Việt Nam vẫn chưa có các bộ gõ như Vietkey hay Unikey thì việc gõ tiếng Việt và các kí hiệu đặc biệt trong AutoCad cần phải nhờ đến một loại font chữ đặc biệt – bigfont – Do sự kế thừa bản vẽ “từ đời này sang đời khác” cũng như các ưu điểm riêng của mình mà...

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top