công nghê ai

  1. G

    Áp dụng công nghệ AI và Phân tích trong khai thác mỏ

    Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích trong khai thác đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Bằng cách sử dụng các công nghệ AI, các công ty có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu và đưa ra dự đoán, từ đó có thể dẫn đến các quyết định...
Top