dung sai

  1. dovanhoc84

    Chia sẻ Căn bản về Dung sai hình học

    Hồi học trong trường, Dung sai là 1 bộ môn thực sự "kinh khủng" đối với tôi. Vì bài học mang tính lý thuyết quá cao, công với phương pháp giảng dạy chưa được cải tiến nên cho đến tận bây giờ khi dạo qua các diễn đàn đều thấy 1 điểm chung(bản thân tôi ngày xưa cũng vậy): Sinh viên mới hầu như chả...
  2. N

    Mô phỏng một số cách kiểm tra hình học trong cơ khí

    A. Đo độ côn Hình 1a: Đo côn ngoài bằng thước sin. Thước sin là thanh màu xanh gắn hai con lăn nâu. Khi để trên bàn máp, mặt trên của thước song song với mặt bàn máp. Lắp côn cần đo lên thước nhờ hai mũi chống tâm. Kê một đầu thước bằng các tấm căn chuẩn, sao cho đường sinh trên cùng của côn...
Top