giám sát sạt lở

  1. G

    IBIS-FM EVO cho giám sát ổn định bờ mỏ

    An toàn trước sự mất ổn định của bờ dốc mỏ bằng cách đo lường chuyển động của mỏ một cách đáng tin cậy Radar giám sát độ dốc IBIS-FM EVO được thiết kế để đo độ dịch chuyển dưới milimét với chất lượng dữ liệu cao nhất và độ tin cậy của hệ thống đã được chứng minh. Đối với phạm vi giám sát tầm...
  2. G

    Các giải pháp giám sát độ ổn định bờ mỏ cho mỏ lộ thiên

    Giám sát vị trí độ dốc quan trọng (Critical Slope Monitoring) Các giải pháp giám sát độ ổn định bờ mỏ để đưa ra các quyết định quan trọng nhanh và tốt hơn Thu thập, phân tích và cảnh báo trong thời gian gần thực để đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu radar về các điểm không ổn định...
Top