khai thác lộ thiên 5g

  1. G

    Thị trường khai thác 5G toàn cầu được dự đoán sẽ bùng nổ

    Thị trường khai thác 5G toàn cầu được định giá 2,15 tỷ đô la vào năm 2023 và có vẻ sẽ tăng trưởng trong những năm tới. Ngành khai thác mỏ đang ngày càng nắm bắt công nghệ 5G. Một báo cáo mới đã dự đoán rằng 5G trong ngành khai thác sẽ phát triển theo cấp số nhân trong sáu năm tới. Ngành công...
Top