lean 6 sigma

 1. Son Heung-Minh

  Ebook Understanding Lean Thinking PDF 1.0

  Lean thinking is a management framework made up of a philosophy, practices and principles which aim to help practitioners improve efficiency and the quality of work. Lean thinking encourages whole organisation participation. The goal is to organise human activities to deliver more benefits to...
 2. Son Heung-Minh

  Lean Six Sigma For Dummies - 2nd Edtion (2012) - John Morgan, Martin Brenig-Jones (PDF) 1.0

  Maximise the quality and efficiency of your organisation with Lean Six Sigma Are you looking to make your organisation more effective and productive? If you answered "yes," you need to change the way it thinks. Combining the leading improvement methods of Six Sigma and Lean, this winning...
 3. Minh Nguyen 34

  The Certified Six Sigma Yellow Belt Handbook PDF 1.0

  6 sigma có nguồn gốc từ lý thuyết toán học vào thế kỉ 19, nhưng để tìm ra con đường đưa nó vào thế giới kinh doanh chính thống ngày nay phải nhờ vào sự nỗ lực của một kỹ sư tại Motorola trong những năm 1980. Hiện nay, 6 Sigma được xem như là một trong những phương thức thực hành quan trọng nhất...
Top