Resource icon

The Certified Six Sigma Yellow Belt Handbook PDF 1.0

No permission to download
6 sigma có nguồn gốc từ lý thuyết toán học vào thế kỉ 19, nhưng để tìm ra con đường đưa nó vào thế giới kinh doanh chính thống ngày nay phải nhờ vào sự nỗ lực của một kỹ sư tại Motorola trong những năm 1980. Hiện nay, 6 Sigma được xem như là một trong những phương thức thực hành quan trọng nhất để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và cải thiện quy trình kinh doanh, 6 Sigma được cải tiến và hoàn thiện trong nhiều năm qua. Những gì liên quan đến Lean 6 sigma Yellow Belt sẽ được trình bày trong tài liệu này.
Author
Minh Nguyen 34
Downloads
3
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Nguyen 34

Top