Resource icon

Standardized Work PDF 1.0

No permission to download
Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự nhất quán đã thiết lập trong các quy trình làm việc. Là nền tảng của tất cả các chương trình cải tiến liên tục.

Công việc được tiêu chuẩn hóa tạo ra sự ổn định, cắt giảm lãng phí, tăng thời hiệu quả hoạt động. Mang lại sự hài lòng hơn trong công việc giữa người lao động và người giám sát. Bằng cách xác định các tiêu chuẩn cho bất kỳ loại công việc nào.

“Không có tiêu chuẩn, không thể có cải tiến.” – Taiichi Ohno, Người sáng lập Hệ thống Sản xuất Toyota. Cùng tìm hiểu sâu hơn về Tiêu chuẩn hóa công việc qua tài liệu sau.
Lượt thích: dqvinh05
Author
Minh Nguyen 34
Downloads
4
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Nguyen 34

Top