Resource icon

Hanbook of Industrial Engineering PDF 1.0

No permission to download
Kỹ thuật công nghiệp là một nghề kỹ thuật liên quan đến việc tối ưu hóa các quy trình, hệ thống hoặc tổ chức phức tạp bằng cách phát triển, cải tiến và triển khai các hệ thống tích hợp về con người, tiền bạc, kiến thức, thông tin, thiết bị, năng lượng và vật liệu.

Các kỹ sư công nghiệp sử dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong toán học, vật lý và khoa học xã hội, cùng với các nguyên tắc và phương pháp phân tích và thiết kế kỹ thuật, để xác định, dự đoán và đánh giá kết quả thu được từ các hệ thống và quy trình. Từ những kết quả này, họ có thể tạo ra các hệ thống, quy trình hoặc tình huống mới cho sự phối hợp hữu ích của lao động, vật liệu và máy móc, đồng thời cũng cải thiện chất lượng và năng suất của các hệ thống vật lý hoặc xã hội. Tùy thuộc vào các chuyên ngành phụ liên quan, kỹ thuật công nghiệp cũng có thể trùng với nghiên cứu vận hành, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật sản phẩm, kỹ thuật chuỗi cung ứng, khoa học quản lý, quản lý kỹ thuật, kỹ thuật tài chính, công thái học hoặc kỹ thuật nhân tố, kỹ thuật an toàn, kỹ thuật hậu cần hoặc những ngành khác, tùy thuộc vào quan điểm hoặc động cơ của người sử dụng.

Cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản của ngành thông qua cuốn sổ tay này nhé!
Author
Minh Nguyen 34
Downloads
11
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Nguyen 34

Top