Resource icon

Hanbook of Industrial Engineering PDF 1.0

No permission to download
Author
Minh Nguyen 34 submitted a new resource:

Hanbook of Industrial Engineering PDF - Sách kỹ thuật công nghiệp

Kỹ thuật công nghiệp là một nghề kỹ thuật liên quan đến việc tối ưu hóa các quy trình, hệ thống hoặc tổ chức phức tạp bằng cách phát triển, cải tiến và triển khai các hệ thống tích hợp về con người, tiền bạc, kiến thức, thông tin, thiết bị, năng lượng và vật liệu.

Các kỹ sư công nghiệp sử dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong toán học, vật lý và khoa học xã hội, cùng với các nguyên tắc và phương pháp phân tích và thiết kế kỹ thuật, để xác định, dự đoán và đánh giá kết quả thu được từ...
Read more about this resource...
 
Top