Resource icon

Voice of the Customer Capture and Analysis PDF 1.0

No permission to download
VOC (Voice of Customer) là một quy trình được sử dụng để nắm bắt các phản hồi hay yêu cầu từ phía khách hàng, qua đó cung cấp cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Nói cách khác, VOC chính là suy nghĩ, hành động hay cả tình cảm khi khách hàng tiếp xúc, giao dịch với một thương hiệu. Tài liệu này sẽ trình bày một cách sâu sắc định nghĩa và cách sử dụng VOC trong thực tế.
Author
Minh Nguyen 34
Downloads
2
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Nguyen 34

Top