Resource icon

[Chia sẻ tài liệu] VSM 1.0

No permission to download
VSM là một công cụ trong mô hình quản trị tinh gọn (lean), có nguồn gốc từ tập đoàn Toyota, nơi nó được gọi là “Bản đồ luồng vật liệu và thông tin”.

Hiện nay, VSM đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp (trên toàn thế giới) như một phương pháp để cải tiến các quy trình nhằm loại bỏ lãng phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng.
Author
Minh Nguyen 34
Downloads
4
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Nguyen 34

Top