lean

 1. Son Heung-Minh

  Ebook Understanding Lean Thinking PDF 1.0

  Lean thinking is a management framework made up of a philosophy, practices and principles which aim to help practitioners improve efficiency and the quality of work. Lean thinking encourages whole organisation participation. The goal is to organise human activities to deliver more benefits to...
 2. Son Heung-Minh

  Lean Six Sigma For Dummies - 2nd Edtion (2012) - John Morgan, Martin Brenig-Jones (PDF) 1.0

  Maximise the quality and efficiency of your organisation with Lean Six Sigma Are you looking to make your organisation more effective and productive? If you answered "yes," you need to change the way it thinks. Combining the leading improvement methods of Six Sigma and Lean, this winning...
 3. Minh Nguyen 34

  Standardized Work PDF 1.0

  Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự nhất quán đã thiết lập trong các quy trình làm việc. Là nền tảng của tất cả các chương trình cải tiến liên tục. Công việc được tiêu chuẩn hóa tạo ra sự ổn định, cắt giảm...
 4. Minh Nguyen 34

  The Certified Six Sigma Yellow Belt Handbook PDF 1.0

  6 sigma có nguồn gốc từ lý thuyết toán học vào thế kỉ 19, nhưng để tìm ra con đường đưa nó vào thế giới kinh doanh chính thống ngày nay phải nhờ vào sự nỗ lực của một kỹ sư tại Motorola trong những năm 1980. Hiện nay, 6 Sigma được xem như là một trong những phương thức thực hành quan trọng nhất...
 5. Minh Nguyen 34

  [Chia sẻ tài liệu] VSM 1.0

  VSM là một công cụ trong mô hình quản trị tinh gọn (lean), có nguồn gốc từ tập đoàn Toyota, nơi nó được gọi là “Bản đồ luồng vật liệu và thông tin”. Hiện nay, VSM đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp (trên toàn thế giới) như một phương pháp để cải tiến các quy trình nhằm loại bỏ...
 6. Minh Nguyen 34

  Quản lý tại Toyota: Cần hai kiến thức và ba kỹ năng (Phần 1)

  Toyota luôn xác định rõ ràng năng lực yêu cầu ở người lãnh đạo Quản lý tại Toyota luôn được yêu cầu phải có năng lực “hai kiến thức và ba kỹ năng”. Đây chính là cốt lõi của khoá đào tạo thăng cấp mà họ sẽ tham gia. — Hai kiến thức là “kiến thức công việc” và “kiến thức về trách nhiệm”. — Ba...
Top