logistic

  1. L

    Những điểm mới mẻ đối với công nghệ 4.0 trong Logistics?

    1. Đặc điểm công nghệ 4.0 trong logistics 1.1. Một số nét chung khái quát Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư là cuộc cách mạng 4.0 là tự động hóa sau cuộc cách mạng lần thứ 3. Kết quả đối với bước nhảy vọt trong cuộc cách mạng để kỹ thuật số, nghe thông tin cùng với trí tuệ nhân tuệ vật liệu...
  2. Minh Nguyen 34

    Supply Chain là gì? Tất tần tật các kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu

    1. Supply Chain là gì? Supply chain còn được gọi là Chuỗi cung ứng. Một chuỗi các vận hành liên kết với nhau về việc chuyển đổi và dịch chuyển từ nguyên liệu đến thành phần cuối cùng đến tay cá nhân. Nó là kết quả của nỗ lực từ các tổ chức trong việc đưa ra chuỗi vận hành thành công. Ngoài ra...
Top