Những điểm mới mẻ đối với công nghệ 4.0 trong Logistics?

long8564

Active Member
Moderator
1. Đặc điểm công nghệ 4.0 trong logistics
1.1. Một số nét chung khái quát
Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư là cuộc cách mạng 4.0 là tự động hóa sau cuộc cách mạng lần thứ 3. Kết quả đối với bước nhảy vọt trong cuộc cách mạng để kỹ thuật số, nghe thông tin cùng với trí tuệ nhân tuệ vật liệu, sinh học, người máy cùng với công nghệ cao nano.

Đầu tiên trong cách mạng công nghiệp năng lượng nước được sử dụng cũng như để sản xuất cơ giới hóa.

Lần thứ hai cuộc cách mạng diễn ra để hàng loạt sản xuất đối với điện năng được sử dụng.

Sử dụng điện tử trong cuộc cách mạng lần 3 với để tự động sản xuất với công nghệ thông tin.

Một số nét khái quát
Lần thứ 4 cuộc cách mạng đói với cuộc cách mạng lần 3 trong nên tảng, làm mờ ranh giới với kỹ thuật số, vật lý cùng với sinh học kết hợp lại với nhau trong công nghệ.

Đối với hai trụ cột trong cuộc cách mạng 3.0 với tự động hóa trong máy tính.

Phát triển với kỹ thuật số trong 3 trụ cột trong cuộc cách mạng 4.9, vật lý cùng với sinh học. Trong đó bao gồm với trí tuệ nhân tạo cùng 4.0 cốt lõi, người máy, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn trong xử lý.

Trong một nhà máy quá trình tự động hóa cách mạng 3.0 các may công cụ với việc tự động hóa các máy, sau khi các dây chuyển sản xuất động hóa dây chuyền là các bước kết nối tự động với dây chuyền sản xuất mục đích nhằm tạo đây chuyền hết sức thông minh với cách mạng 4.0 với bước đi ban đầu.

Với sự phát triển với sự kết hợp trí tuệ nhân tạo trong công nghệ thông tin. Là sản phẩm nội dung kết hợp sinh học công nghệ máy tính với trí tuệ nhân tạo. Mục đích tạo ra sự giúp đỡ với sản phẩm đối với ra trí tuệ cùng với các vật liệu mới công nghệ nano.

Những điểm thú vị
1.2. Đặc điểm thú vị
Qua trang mạng máy tính liên kết được với nhau qua những sự thông minh của cơ cở, qua đó chúng được kết nối với nhau trong cơ sở thông minh với thiết bị máy móc. Mô tả hiện hữu không gian thực với việc kết nối trong không gian ảo với bước đầu. Do đó không gian thực ảo đối với hệ thống trong khái niệm. Không thể làm việc trong khối lượng thông tin lớn, một chỗ được không thể tập trung, điện toán đám mây, phi tập trung cần đòi hỏi làm việc này.

1.2.1. Tính năng mới
Không thể một chỗ tập trung được rất lớn đối với các thông tin hot. điện toán đám mây giúp việc này trong tập trung việc đòi hỏi. Điện toán máy chủ ảo trong điện toán đám mây. Lối nói ẩn dụ trong thuật ngữ đám mây này.. Hình mẫu trong đó theo tổ chức xã hội máy tính Lee trên mạng internet một trong số máy chủ trên đó và các máy tính tạm thời lưu trữ gồm trung tâm giải trí, máy tính xách tay, máy tính thuộc trong doanh nghiệp,..Bao gồm trong khái niệm tổng thể là điện toán đám mê với một số phần mềm trong khái niệm đó như dịch vụ tìm kiếm google, truyền thông thông thường trong kinh doanh ứng dụng. Từ các trình duyệt web đó với máy chủ lưu trữ thông tin.

Tính năng mới
1.2.2. Công nghệ hiện đại
Hỗ trợ dịch vụ được cung cấp và không cần biết trong phần mềm với máy chủ nào đó, máy chủ ảo còn được gọi cái tên khác. Chúng xuất hiện một trong các cơ sở điện toán đám mây hỗ trợ việc mở rộng kỹ thuật số khá đa dạng. Vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, người máy không thể bỏ qua trong các thành phần để thông minh trong hệ thống.

Mạng lứi vạn vật cụ thể hơn trong kết nối vạn vật cùng với một liên mạng trong internet kết nối bao gồm phương tiện, thiết bị, những trang thiết bị khác nhúng tất cả phần mềm, bộ phận điện tử, cảm biến cùng với khả năng kết nối mạng trong chấp hành cơ cấu với một số vạn vật trong các máy tính với nguyền dữ liệu phần thể thu nhập. Hạ tầng cơ sở Iot cùng với thông tin xã hội phục vụ toàn cầu, điện toán chuyên sâu dịch vụ cùng sự hỗ trợ kết nối với nhau cả ảo lẫn thực căn cứ vào truyền thông hiện hữu cùng công nghệ thông tin tích hợp.

Công nghệ hiện đại
Được điều khiển hay cảm nhận từ xa trong hệ thống Iot thông qua sự hiện hữu tầng mạng đó. Kể trên thông minh ra đời thực tế từ những nhà máy thông minh, ngồi nhà thông minh chẳng hạn như có chứa các thiết bị thông minh như ti vi, camera giám sát, hệ thống đèn, bếp, nhiệt độ điều hòa đối với iot các máy trong internet có thể điều khiển, theo dõi từ xa qua của mình trong hệ thống đó. Chủ nhà có thể theo dõi qua mạng internet qua sự liên kết, ngôi nhà cùng với sự điều khiển qua các iot hay máy tính thông qua phần mềm riêng tự động qua đó.

2. Các điểm mới lạ trong công nghệ 4.0 Logistics
Những điểm mới lạ
Sẽ biến đổi ra sao trong quản trị chuỗi cung ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 logistics. Vấn đề thương mại với logistics trong SCM ngoài phần nội dung đó. Sự phát triển thương mại điện tử trong giao dịch là một phần không thể bỏ qua thông minh SCM. Đây là một trong các công đoạn với công nghệ trong thực chất, khác nhau về phương tiện. Tuy vậy vào các chuỗi công việc giao nhận có thể xem xét cân nhắc, xếp dỡ, vận chuyển, hàng hóa bảo quản nó.

Các phương tiện trong khâu vận chuyển và trong logistics 4.0 với Iot. Các phương tiện tự hành Iot với mục tiêu hướng đến. Phát triển theo hướng đó cùng với các cố gắng ngày nau mọi người có thể có ô tô tự lái, máy bay không người lái sử dụng đưa vào trong đó. Vận tải hàng hóa cùng với các phương tiện hiện đại không xa trong tương lai sẽ xuất hiện đó là đoàn tàu thủy, đoàn tàu đường sắt, ô tô tải, ra đời tàu thủy tự đó chính là logistics 4.0 có Iot.

Đặc điểm
Tăng cường cần thiết trong hoạt động logistics cần thiết với việc áp dụng các lĩnh vực trong kỹ thuật khoa học cùng với lưu bãi, lưu kho, vận tải,... từ đó áp dụng các phương tiện giảm đi chi phí không đáng kể, khoa học kỹ thuật trong việc quản trị con người đối với cuộc cách mạng 4.0 trong logistics.

Các đại biểu cũng cho rằng trong hội thảo đối với yêu cầu đặt ra trong cuộc cách mạng đối với ngành logistics thì chuỗi cung ứng với năng lực quản trị logistics để năng lực tăng cường. Một hệ thống chung trong việc đẩy mạng quốc tế đối với việc sử dụng hệ thống mạng internet kết nối quốc tế hoạt động thông tin trên hệ thống chung. Điện tử thông qua tiếp xúc không thanh toán, mạng xã hội, cũng thông qua điện thoại, thông qua thương mại điện tử kinh doanh tích hợp
 
Top