meslab khóa học

  1. Nova

    Mở lớp Online Zoom miễn phí về Thiết kế & Phát triển sản phẩm

    Dear các bạn, Nhằm chia sẻ với cộng đồng những kiến thức cập nhật về ngành "Thiết kế & Phát triển sản phẩm" (Product Design & Development) cũng như những ứng dụng của nó cho chính các bạn, cho cơ hội làm việc mới mà có thể hấp dẫn các bạn,...MES LAB phối hợp cùng Nova & Co. - đơn vị chuyên sâu...
Top